نام:  دکتر سعيد جامه بزرگي

سمت:   ریاست دانشگاه آزاد واحد همدان

تحصیلات:  دکتری

ایمیل:  sjamehbozorgi@gamil.cim

تلفن:  34494025

آدرس:  همدان شهرک شهید مدنی بلوار امام خمینی(ره) بلوار پروفسور موسیوند دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند