نام:  دکتر محمود تعجبي

سمت:  ریاست دانشگاه جامع علمی - کاربردی

تحصیلات:  دکتری

تلفن:  38276439

آدرس:   خيابان شهيد ديباج- دانشگاه جامع علمی - کاربردی استان همدان

توضیحات:  


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند