نام:  دکتر سیروس قنبری

سمت:  عضو هیات علمی

تحصیلات:  دکتری

تلفن:  7-38292614

آدرس:  همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلي سينا - دانشكده ادبيات و علوم انساني

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند