نام:  دکتر محمود نیلی

سمت:  ریاست دانشگاه صنعتی

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  دانشیار

ایمیل:  nili@basu.ac.ir

وب سایت:  http://profs.basu.ac.ir/m-nili/

تلفن:  38411551

آدرس:  همدان - چهارباغ شهيد فهميده – خيابان مردم - دانشگاه صنعتی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند