درباره هيأت نظارت، ارزیابی و تضمين كيفيت > اعضای هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

دکتر منصور غلامی
رییس هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38273952
تلفن داخلی: 411
رياست دانشگاه
دکتر عباس افخمی
نایب رییس هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38271061
تلفن داخلی: 418
معاون آموزشي وتحصيلات تکميلي
دکترمحمود تعجبی
دبیر هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381243
تلفن داخلی: 396

دکتر احمد رضوانی مفرد
رئيس گروه نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381139
تلفن داخلی: 396

دکترمحمد حسن فطرس
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
معاون پژوهشي دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي
دکتر غلامحسین مجذوبی
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38292505-8

دکتر فرامرز ميرزايي
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38292614-7-33137450
دکترمیر حسین دزفولیان
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38292505-8
مديرگروه کامپيوتر نرم افزار دانشکده مهندسی
دکتر حميد بلالي
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاديار
تلفن: 34424366
عضو محترم هیات علمی دانشکده کشاورزی
دكتر عباس فتاحي مي آبادي
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381227
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی
دكتر داریوش سوری
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 33339843
معاون پژوهشی دانشگاه ملایر
دکتر نصراله عرفانی
عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32545794
رييس گروه پژوهش و کارآفرينی دانشگاه پيام نور استان همدان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند