نام:  دكتر داریوش سوری

سمت:  عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  دانشیار

ایمیل:  d.souri@malayeru.ac.ir

وب سایت:  http://www.malayeru.ac.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=GeneralText&ID=8f58ae44-1f8b-4c0d-af58-6e04820c4019&LayoutID=fc59fe6b-0f12-4e00-ad01-34aa88d6f516&CategoryID=e17de773-4242-4809-8612-d5082861

تلفن:  33339843

آدرس:   ملایر- كيلومتر 4 جاده اراك - دانشگاه ملاير - معاونت پژوهشی دانشگاه ملایر

توضیحات:  معاون پژوهشی دانشگاه ملایر

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند