نام:  دكتر كيومرث عزيزملايري

سمت:  عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استادیار

آدرس:  استان همدان - شهرستان ملاير - دانشگاه ملاير

توضیحات:  عضو هیات علمی دانشگاه ملاير

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند