نام:  دکتر اكبر عروتي موفق

سمت:  عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استاديار

آدرس:  همدان - چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن - دانشگاه بوعلي سينا

توضیحات:  معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند