نام:  دکترمحمد حسن فطرس

سمت:  عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:  fotros@basu.ac.ir

آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده اقتصاد

توضیحات:  معاون پژوهشي دانشكده علوم اقتصادي و اجتماعي

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند