نام:  آقاي مهرداد صدري

سمت:  عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  كارشناسي ارشد

مرتبه علمی:  مربي

آدرس:  همدان - کیلومتر 2 جاده روستاي شورين - آموزشكده فني حرفه اي پسران همدان شماره 1(شهيد مفتح)

توضیحات:  عضو هيات علمي آموزشكده فني حرفه اي پسران همدان شماره 1(شهيد مفتح)


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند