نام:  دکتر فرامرز ميرزايي

سمت:  عضو هیات نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استاد

ایمیل:  mirzaeifaramarz@yahoo.com

تلفن:  38292614-7-33137450

آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی سینا- دانشکده ادبیات و علوم انسانی و ریاست محترم دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند