نام:  دكتر محمود تعجبي

سمت:  عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري

تحصیلات:  دکتری

مرتبه علمی:  استاديار

آدرس:  همدان- خيابان شهيد ديباج(هنرستان)-دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان

توضیحات:  رئيس دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان


 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند