منو

 

لینک ها

    لینکی وجود ندارد.
همکاران

مصطفی سامی
کارشناس هيأت نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: لیسانس حقوق
تلفن: 38381139
تلفن داخلی: 396

روح الله عظیمی
کارشناس دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت
تحصیلات: علوم كامپيوتر
تلفن: 081-38381139
تلفن داخلی: 396

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند