بازديد هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شهرستان همدان

 
کد خبر: 6090    1395/10/15

 هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي غيردولتي غيرانتفاعي شهرستان همدان بازديد بعمل آورد.
اين بازديد در روزهاي 12 و 13بهمن ماه از موسسات گنجنامه، هگمتانه، عمران توسعه، جهاد دانشگاهي والوند انجام گرفت.

ضمناً اين بازديد از ساعت 7:30 الي17 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشند.

 

نام

سمت

آقاي دكتر محمود تعجبي

دبير هيأت نظارت و ارزيابي استاني

آقاي دكتر  رحمن سيفي

عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي

آقاي دكتر يوسف آرام

مدير همكاري هاي علمي بين المللي

آقاي دكتر احمد رضواني مفرد

رئيس گروه هيأت نظارت و ارزيابي

آقاي دكتر محمدحسن فطرس

عضو هيأت علمي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند