کد خبر: 19139    1398/04/05
چهارمین جلسه از دو چهارم هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد.
چهارمين جلسه از دور چهارم هيأت نظارت­، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان با نام  و ياد خداوند متعال در روز یکشنبه 2 تیر 1398 در سالن جلسات شهید ایزدی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
کد خبر: 11034    1396/10/03
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان برگزار شد.
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان در سالن جلسات شهيد ايزدي برگزار شد. 
کد خبر: 6728    1396/02/11
بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان استان
بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان استان
کد خبر: 6554    1395/12/16
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان