درباره هيأت نظارت، ارزیابی و تضمين كيفيت > اعضای هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان

دکتر يعقوب محمدي فر
رییس هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 38273952
تلفن داخلی: 411
رياست دانشگاه
دکتر حسن ساري خاني
نایب رییس هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: دانشيار
تلفن: 38271061
تلفن داخلی: 418
معاون آموزشي وتحصيلات تکميلي
دکتر كامران فرزادسير
دبیر هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 38381139
تلفن داخلی: 396

دکتر اكبر عروتي موفق
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاديار
معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه
دكتر محمود تعجبي
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاديار
رئيس دانشگاه جامع علمي-كاربردي استان
دكتر كيومرث عزيزملايري
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
عضو هیات علمی دانشگاه ملاير
دكتر فتانه ياراحمدي
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاديار
عضو هیات علمی دانشگاه ملاير
دكتر عليرضا بهراميان
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استادیار
مدير نظارت،‌ارزيابي و تضمين كيفيت دانشگاه صنعتی همدان
دكتر زهره مريانجي
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: دکتری
مرتبه علمی: استاديار
عضو هيات علمي دانشگاه  سيد جمال الدين اسدآبادي
آقاي مهرداد صدري
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: كارشناسي ارشد
مرتبه علمی: مربي
عضو هيات علمي آموزشكده فني حرفه اي پسران همدان شماره 1(شهيد مفتح)
آقاي حمزه نظري صارم
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: كارشناسي ارشد
مرتبه علمی: مربي
عضو هيات علمي دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي
آقاي پیام بصیري
عضو هیات استاني نظارت، ارزيابي و تضمين كيفيت علوم، تحقيقات و فناوري
تحصیلات: كارشناسي ارشد
مرتبه علمی: مربي
مدير نظارت، اريابي و تضمين كيفيت دانشگاه جامع استاني پيام نور همدان
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند