اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان برگزار شد.

 
کد خبر: 11034    1396/10/03

اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان در روز شنبه دوم دي ماه سال جاري با حضور اعضاي هيات نظارت در سالن جلسات شهيد ايزدي برگزار گرديد.

در اين جلسه دكتر محمدي فر سرپرست محترم دانشگاه و رئيس هيات نظارت با تبيين جايگاه و اهميت نظارت بر آموزش عالي و بيان توجه ويژه وزارت علوم به اين موضوع، به مسئوليت خطير اين هيات اشاره نمودند.

دكتر افخمي معاون محترم آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه و نايب رئيس هيات نظارت نيز با تشريح وظايف ومسئوليت هاي اين هيات نكاتي را پيرامون آن بيان داشتند.

در اين جلسه كه به منظور تبيين اهم وظايف هيات نظارت و معارفه اعضاي جديد هيات برگزار گرديد؛ از زحمات دكتر تعجبي دبير سابق هيات نظارت تقدير به عمل آمد و دكتر فرزادسير به عنوان دبير هيات نظارت استاني معرفي گرديدند.

لازم به ذكر است اعضاي محترم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان در دور چهارم كه با حكم رئيس محترم مركز نظارت، ‌ارزيابي و تضمين كيفيت وزارت علوم تحقيقا ت و فناوري منصوب گرديده اند به شرح زير مي باشد:

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

نام دانشگاه

1

دكتر يعقوب محمدي فر

سرپرست دانشگاه

رئيس هيات نظارت

دانشگاه بوعلي سينا

2

دكتر عباس افخمي

معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي  دانشگاه

نايب رئيس هيات نظارت

دانشگاه بوعلي سينا

3

دكتر كامران فرزادسير

دبير هيات نظارت

دانشگاه بوعلي سينا

4

دكتر اكبر عروتي موفق

معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه

عضو حقوقي هيات نظارت

دانشگاه بوعلي سينا

5

دكتر غلامحسين مجذوبي

معاون پژوهشي دانشگاه

عضو حقوقي هيات نظارت

دانشگاه بوعلي سينا

6

دكتر محمود تعجبي

رئيس دانشگاه جامع علمي- كاربردي استان

عضو حقيقي هيات نظارت

دانشگاه جامع علمي كاربردي استان

7

دكتر كيومرث عزيزملايري

عضو حقيقي هيات نظارت

دانشگاه ملاير

8

دكتر فتانه ياراحمدي

عضو حقيقي هيات نظارت

دانشگاه ملاير

9

دكتر عليرضا بهراميان

عضو حقيقي هيات نظارت

دانشگاه صنعتي همدان

10

دكتر زهره مريانجي

عضو حقيقي هيات نظارت

دانشگاه سيد جمال الدين اسدآبادي

11

آقاي مهرداد صدري

عضو حقيقي هيات نظارت

آموزشكده فني حرفه اي پسران همدان شماره 1 شهيد مفتح

12

آقاي حمزه نظري صارم

عضو حقيقي هيات نظارت

دانشگاه فرهنگيان پرديس شهيد مقصودي

13

آقاي پيام بصيري عضو حقيقي هيات نظارت دانشگاه پيام نور

 

 

  
 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند