بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين

 
کد خبر: 6438    1395/11/27

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين بازديد و با حضور در  اين مراكز، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و دانشجويي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
اين بازديد از دانشگاه هاي  آزاد بهار، پيام نور بهار، پيام نور لالجين، علمي كاربردي لالجين و دانشكده صنايع غذايي بهار انجام گرفت.
ضمناً اين بازديد توسط 2 كارگروه از ساعت 7:45 لغايت 13:15 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشد.

نام

سمت

آقاي دكتر يوسف آرام

مدير همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه

آقاي دكتر  وحيد كمالي

عضو هيأت علمي دانشكده علوم پايه

آقاي دكتر مصطفي كرمي

    عضو هيأت علمي دانشكده صنايع غذايي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند