بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن

 
کد خبر: 6473    1395/12/03

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير وسامن بازديد و با حضور در  اين مراكز، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و دانشجويي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
ضمناً اين بازديد توسط 1 كارگروه از ساعت 7:45 لغايت 13:15 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشد.

نام

سمت

آقاي دكتر يوسف آرام

مدير همكاري هاي علمي بين المللي دانشگاه

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند