بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان

 
کد خبر: 6554    1395/12/16

هيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان بازديد و با حضور در واحدهاي مختلف اين مركز، كليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، اداري و ... را مورد بررسي و ارزيابي قرار دادند.
در ابتداي اين بازديد آقاي دكتر جامه بزرگي رياست محترم دانشگاه، در خصوص امكانات و فضاهاي آموزشي و اقدامات انجام شده در سال اخير توضيحاتي ارائه دادند. در ادامه جناب آقاي دكتر افخمي به عنوان مسئول گروه بازديد كننده به تشريح اهداف و مسئوليت هاي هيأت نظارت استاني پرداختند.
ضمناً اين بازديد از ساعت 7:45 لغايت 11:30 به طول انجاميد. اعضاء كارگروه به شرح زير مي باشد.

نام

سمت

آقاي دكتر عباس افخمي

معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه

آقاي دكتر محمدرضا عراقجيان

مدير گروه معماري

آقاي دكتر حميد زارع ابيانه

عضو هيأت علمي دانشكده كشاورزي

آقاي دكتر محمدرضا يوسف­زاده

مدير امور آموزشي دانشگاه

آقاي دكتر حسن رهبان فرد

عضو هيأت علمي دانشكده علوم ورزشي

آقاي دكتر مهدي بيات

معاون مدير پ‍‍ژوهشي

آقاي روح اله عظيمي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

آقاي مصطفي سامي

كارشناس گروه نظارت وارزيابي

 


 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند