بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان استان

 
کد خبر: 6728    1396/02/11

اين بازديد كه با حضور سركارخانم دكتر لطفي دبير محترم كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت با هدف پيشرفت آموزش عالي از دانشگاه فرهنگيان استان همدان صورت گرفت و از پرديس هاي شهيد مقصودي (پسران) و شهيد باهنر (دختران) بازديد بعمل آمد وكليه فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، كتابخانه، سلف، خوابگاه و ... مورد بررسي قرار گرفت.
در ابتدا جناب آقاي دكتر صوفي رياست محترم دانشگاه فرهنگيان استان، پيشنهادات و نقاط ضعف و قوت مجموعه را ارائه نمودند.
در اين بازديد سركار خانم دكتر پورجمشيدي، عضو محترم هيأت علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه و مصطفي سامي، كارشناس هيأت نظارت و ارزيابي حضور داشتند.
ضمناً اين بازديد از ساعت 11 الي 18:30 به طول انجاميد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند