کد خبر: 19139    1398/04/05
چهارمین جلسه از دو چهارم هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد.
چهارمين جلسه از دور چهارم هيأت نظارت­، ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان با نام  و ياد خداوند متعال در روز یکشنبه 2 تیر 1398 در سالن جلسات شهید ایزدی سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.
کد خبر: 11034    1396/10/03
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان برگزار شد.
اولين جلسه از دور چهارم هيات نظارت،‌ ارزيابي و تضمين كيفيت عتف استان در سالن جلسات شهيد ايزدي برگزار شد. 
کد خبر: 6728    1396/02/11
بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان استان
بازديد دبير كارگروه نظارت و ارزيابي وزارت از دانشگاه فرهنگيان استان
کد خبر: 6554    1395/12/16
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان
کد خبر: 6474    1395/12/03
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند وفامنين
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان قهاوند وفامنين
کد خبر: 6473    1395/12/03
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از دانشگاه آزاد ملاير و سامن
کد خبر: 6438    1395/11/27
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان بهار و لالجين
کد خبر: 6373    1395/11/20
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان اسدآباد
كارگروه هيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان اسدآباد بازديد كرد
کد خبر: 6363    1395/11/18
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان رزن
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان رزن
کد خبر: 6355    1395/11/17
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان كبودرآهنگ
بازديدهيأت نظارت و ارزيابي استاني از مراكز آموزش عالي شهرستان كبودرآهنگ
 |<  < 1 2  >  >| 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند