بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 625    1393/03/05
درج لینک وب سایت دانشگاه بوعلی سینا به نشانی basu.ac.ir بر روی سایتهای دانشگاه ها وموسات آموزش عالی استان
درج لینک وب سایت دانشگاه بوعلی سینا به نشانی basu.ac.ir بر روی سایتهای دانشگاه ها وموسات آموزش عالی استان
کد خبر: 623    1393/03/04
اصلاح شماره تلفنهای روی سایت دانشگاه ها و موسسات
قابل توجه مدیران محترم روابط عمومی ومسئولین محترم وب سایت های دانشگاه ها وموسسات استان
کد خبر: 399    1392/12/06
اطلاعيه گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه
قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي، جهت نصب و راه اندازی نرم افزار ارزيابي اساتيد به منظور مشاهده، ذخيره و پرينت كاربرگهاي ارزيابي دانشجويي، فايل اجرايي نرم افزار ارزيابي و فايل PDF راهنماي نصب و راه اندازي نرم افزار مذكور را از لينكهاي زير دريافت فرماييد.
کد خبر: 339    1392/11/06
اطلاعيه دفتر برنامه ريزي، ‌نظارت و ارزيابي آموزشي دانشگاه در خصوص تكميل كاربرگهاي ارزيابي اعضاي هيأت علمي در نيمسال 921
قابل توجه رؤساي محترم دانشكده ها، معاونين محترم آموزشي دانشكده ها و مديران محترم گروه­هاي آموزشي
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند